3 skäl till varför du bör ha en ordnad bokföring löpande under året

Sep 6, 2019Bokföring

Många företagare, speciellt, de som är nya företagare ser bokföringen som en tråkig del av verksamheten och något man gör för att uppfylla lagen. Därför skjuts bokföringen oftast fram och görs i sista sekund innan deklarationer ska lämnas in. Vi kan väl instämma att göra bokföringen själv eller bara samla in material för att lämna in det till en konsult som fixar bokföringen inte är det roligaste av att vara företagare. Men även om bokföringen upplevs som tråkig behöver man tänka om och se det som ett verktyg för att styra verksamheten. Här ger vi dig tre goda skäll till varför du bör ha en ordnad bokföring.

 

1. Bokföringen visar hur företaget mår

 Ett vanligt misstag som många företagare gör är att se bokföringen som någonting man gör för att uppfylla lagen. Detta är sant, men bokföringen ska ses som ett verktyg för att mäta verksamheten och se hur företaget mår. Utifrån bokföringen kan man se vilket resultat företaget har, hur försäljningen går, hur mycket företaget har spenderat samtidigt som man ser skulder och tillgångar. All denna information ger dig en samlad bild av företagets ekonomiska ställning.

En del företagare nöjer sig med att göra bokföringen när det är dags för moms- eller inkomstdeklaration. Men, om företaget deklarerar moms varje kvartal, eller årsvis, kan det gå ganska länge innan man ser hur det går för företaget rent ekonomiskt. Därför är det bra att göra bokföringen regelbundet under året, helst varje månad, för att ha bra koll på hur företagets ekonomi ser ut löpande under året. 

2. Bokföringen hjälper dig att fatta beslut

 Om du vet hur det går för företaget kan du fatta bra och informerade beslut. Med hjälp av bokföringen kan du se hur försäljningen går, vilka kostnader företaget haft och förhållandet mellan dessa poster. Detta hjälper dig att göra de nerskärningar som behövs, ta in pengar från lån eller investeringar när det behövs, göra justeringar på priser, eller lägga pengar på marknadsföring för att få fart på försäljningen. Man ska tänka att de flesta, för att inte säga alla beslut man fattar i företaget betyder pengar och därför behöver man förstå om man har utrymme för ett beslut och hur beslutet påverkar företaget ekonomiskt.

Med en ordnad, och löpande bokföring, kan man fatta rätta beslut när som helst under året men om man skjuter fram bokföringen kommer man att fatta beslut utan att veta hur dessa påverkar företaget.

 

 3. Bra för att ta in lån, vid investeringar, eller när man ska sälja företaget

 Det kan komma stunder då man behöver extra kapital i företaget. En lösning till detta är att ta lån från banker eller andra institut som ALMI. En annan lösning kan vara att ta in investerare. Oavsett vilken väg man går ska både banken och investerare vilja se företagets ekonomiska ställning och ska be dig att ta fram balans- och resultaträkningen vilka du får från bokföringen.

Samma sak gäller när man vill sälja företaget av någon anledning. En potentiell köpare, eller företagsmäklare kommer att vilja se på företagets siffror för att avgöra om företaget är värt att köpa och för hur mycket. Detta är bara möjligt om bokföringen är skött på rätt sätt och i tid.

Ett råd, oavsett om man sköter bokföringen själv eller låter någon annan göra det är att få bokföringen gjort varje månad. Detta ger dig en löpande bild om företaget under året.

Om du behöver hjälp med bokföringen och vill ha en regelbunden rapportering om hur företaget mår kontakta oss så hjälper vi dig.