Anställdas information

För att vi ska kunna utföra vårt arbete behöver följande information om dina anställda och deras anställning hos dig:

 • Namn
 • Personnummer/Samordningsnummer/Annat identitetsnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Kopia av anställningsavtalet där timlön/månadslön samt semestervillkor framgår
 • Om skatteavdrag ska göras enligt skattetabel eller med 30%

Om villkoren i anställningen ändras behöver vi uppdaterad information om de nya villkoren

För att vi ska kunna utföra vårt arbete behöver följande information om dina anställda och deras anställning hos dig:

 • Namn
 • Personnummer/Samordningsnummer/Annat identitetsnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Kopia av anställningsavtalet där timlön/månadslön samt semestervillkor framgår
 • Om skatteavdrag ska göras enligt skattetabel eller med 30%

Om villkoren i anställningen ändras behöver vi uppdaterad information om de nya villkoren