Tre skäll till varför du ska göra en budget

Tre skäll till varför du ska göra en budget

Tre skäll till varför du ska göra en budget Skriven av Julian Quinones 09/09/2019 Ekonomi Budget är inte ett populärt ord bland företagare och därför underskattas fördelarna med att göra en budget. I den här artikeln ska jag ge 3 viktiga skäll till varför man ska ägna...
Rutiner för bokföring och löneadministration

Rutiner för bokföring och löneadministration

   för bokföring Som redovisningsbyrå ansvarar vi för att ditt företags bokföring och redovisning följer god redovisningssed. Vad god redovisningssed innebär är att lagar, regler och viktiga rekommendationer följs. Vi ansvarar också för att göra vårt arbete och lämna...