Tre skäl till varför du ska göra en budget

Tre skäl till varför du ska göra en budget

Ekonomi Skriven av Julian Quinones 09/09/2019 Ekonomi Budget är inte ett populärt ord bland företagare och därför underskattas fördelarna med att göra en budget. I den här artikeln ska jag ge 3 viktiga skäll till varför man ska ägna en tid åt att göra en budget för...
Rutiner för bokföring och löneadministration

Rutiner för bokföring och löneadministration

Rutiner för bokföring och löneadministration    för bokföring Som redovisningsbyrå ansvarar vi för att ditt företags bokföring och redovisning följer god redovisningssed. Vad god redovisningssed innebär är att lagar, regler och viktiga rekommendationer följs. Vi...