Avdrag och moms

Avdrag

För att företaget ska tjäna pengar behövs olika kostnader. En regel är att en kostnad är avdragsgill om den har direkt koppling till verksamheten och behövs för att företaget ska få inkomster. Detta innebär att de flesta kostnaderna i verksamheten är avdragsgilla såvida du kan visa att dessa behövs för att få inkomster. Det finns dock en del undantag där Skatteverket har satt gränser eller helt slopat avdragsrätten och då gäller det att vara uppmärksam på regler kring avdrag.

De kostnader som oftast har begränsningar och andra regler i rätten till avdrag eller där man helt enkelt inte kan dra av något är representation (mat), bilkostnader och drivmedel, resekostnader, och inköp som överstiger ett visst belopp och där avdrag ska göras i flera år.

Tänk på att det är du som företagare eller företagsledare som har ansvaret för att argumentera för ditt avdrag vid en förfråga från Skatteverket och bevisa att kostnaden har en direkt koppling till verksamheten. Du ansvarar också för att ha extra underlag som kan behövas för att kunna göra avdrag. Exempel för extra underlag kan vara körjournal, resemallar, lagerinventering, dokumentation av tjänsteresa eller utbildning med flera.

När du lämnar in underlag till oss är vår utgångspunkt att de kostnader du lämnar underlag för är kopplade till ditt företags verksamhet. 

 

Moms

I de flesta fall har du rätt att få tillbaka den moms du betalar (ingående moms) vid dina inköp för företaget. Dock finns det också en del undantag och regler som gäller för olika kostnader. Exempel på kostnader med begränsningar för att moms tillbaka är representation, bilkostnader, kostförmån, med flera.

En grundregel för att kunna få tillbaka moms är att du har rätt underlag. Underlaget (faktura eller kvitto) ska innehålla uppgifter om datum, belopp, momssats i procent, momsbelopp, vad som sålts, och uppgifter om säljaren.

Vid inköp för över 4 000 kr ska en fullständig faktura göras. En fullständig faktura ska innehålla följande uppgifter: Datum, unikt löpnummer, säljarens momsregistreringsnummer, säljarens adress, ditt företags namn och adress, varans eller tjänstens omfattning och art, datum då varan såldes eller tjänsten utfördes, enhetspris ex moms , belopp, momssats,  och momsbelopp. 

Avdrag

För att företaget ska tjäna pengar behövs olika kostnader. En regel är att en kostnad är avdragsgill om den har direkt koppling till verksamheten och behövs för att företaget ska få inkomster. Detta innebär att de flesta kostnaderna i verksamheten är avdragsgilla såvida du kan visa att dessa behövs för att få inkomster. Det finns dock en del undantag där Skatteverket har satt gränser eller helt slopat avdragsrätten och då gäller det att vara uppmärksam på regler kring avdrag.

De kostnader som oftast har begränsningar och andra regler i rätten till avdrag eller där man helt enkelt inte kan dra av något är representation (mat), bilkostnader och drivmedel, resekostnader, och inköp som överstiger ett visst belopp och där avdrag ska göras i flera år.

Tänk på att det är du som företagare eller företagsledare som har ansvaret för att argumentera för ditt avdrag vid en förfråga från Skatteverket och bevisa att kostnaden har en direkt koppling till verksamheten. Du ansvarar också för att ha extra underlag som kan behövas för att kunna göra avdrag. Exempel för extra underlag kan vara körjournal, resemallar, lagerinventering, dokumentation av tjänsteresa eller utbildning med flera.

När du lämnar in underlag till oss är vår utgångspunkt att de kostnader du lämnar underlag för är kopplade till ditt företags verksamhet. 

 

Moms

I de flesta fall har du rätt att få tillbaka den moms du betalar (ingående moms) vid dina inköp för företaget. Dock finns det också en del undantag och regler som gäller för olika kostnader. Exempel på kostnader med begränsningar för att moms tillbaka är representation, bilkostnader, kostförmån, med flera.

En grundregel för att kunna få tillbaka moms är att du har rätt underlag. Underlaget (faktura eller kvitto) ska innehålla uppgifter om datum, belopp, momssats i procent, momsbelopp, vad som sålts, och uppgifter om säljaren.

Vid inköp för över 4 000 kr ska en fullständig faktura göras. En fullständig faktura ska innehålla följande uppgifter: Datum, unikt löpnummer, säljarens momsregistreringsnummer, säljarens adress, ditt företags namn och adress, varans eller tjänstens omfattning och art, datum då varan såldes eller tjänsten utfördes, enhetspris ex moms , belopp, momssats,  och momsbelopp.