Avdrag och moms

Mar 30, 2020Avdrag, Bokföring, Moms

För att kunna driva företaget och få intäkter behöver du göra olika inköp och ha nödvändiga kostnader. I samband med inköp betalar du ofta moms. Den moms som du betalar kan du få tillbaka från Skatteverket med vissa undantag.  I den här guiden sammanställer vi den information du behöver veta om avdrag och moms. 

Vad betyder avdrag?

Allt handlar om resultat och skatt. Du får intäkter och har kostnader. Om du reducerar (gör avdrag) dina intäkter med kostnaderna får du ett resultat. Det kan vara vinst eller förlust. Om du får en vinst betalar du skatt på det.

Så, när man pratar om att göra avdrag betyder det att man kan minska den skattemässiga vinsten med det belopp man gör avdrag för.

Vad betyder avdragsgill och ej avdragsgill?

Avdragsgill är en adjektiv man använder för att säga att man kan göra avdrag för en kostnad. Ej avdragsgill är det motsatta så klart och refererar till kostnader man inte kan dra av.

Om du tar kostnader i din verksamhet som inte är avdragsgilla betalar företaget skatt för det. 

Vad kan man köpa som är avdragsgill?

Grundregeln är att ett företag endast får avdrag för kostnader som är nödvändiga för att generera intäkter. Därför ska kostnaden ha en direkt relation till din verksamhet. Exempel på kostnader som är avdragsgilla listas här

 • Inventarier som maskiner
 • Försäljningsvaror och material
 • Lokalkostnader
 • Material för förbrukning som papper, bläck till skrivaren, osv
 • Datorer och mobiltelefon – OBS, se till att fakturan på mobiltelefonen kommer på företagets namn
 • Program
 • Reklam
 • Tjänstebil
 • Utbildning som hör till verksamheten – med vissa undantag
 • Motion och friskvård – det gäller inte dig som driver enskild firma eller handelsbolag, dock kan din firma betala för motion och friskvård för dina anställda
 • Resor i tjänst

Vi rekommenderar alltid att besöka Skatteverkets webbplats för att ta reda på vad som är och inte är avdragsgill. 

Se upp för privata kostnader

Grundregeln är att alla kostnader ska vara kopplade till verksamheten. Därför ska du se upp för att ta privata kostnader i din verksamhet. Privata utgifter som tas upp i verksamheten är inte bara avdragsgilla utan du behöver betala förmånsskatt på det också. Exempel för privata utgifter listas här

 • Lunch på restaurang med familjen, vänner eller kollegor
 • Fritt drivmedel betalt av företaget
 • Använda företagsbilen utan att betala förmån
 • Gåvor till sig själv eller andra
 • Kläder för privatanvändning
 • Semesterresa
 • Utbildning så som körlektioner, språklektioner, osv. 
 • Nöje 

Vi rekommenderar alltid att besöka Skatteverkets webbplats för att ta reda på vad som är och inte är avdragsgill.

Ditt ansvar för alla avdrag

Tänk på att det är ditt ansvar som företagare att bevisa att alla kostnader har en koppling till verksamheten.

Därför utgår vi ifrån att alla de kostnader du redovisar till oss tillhör verksamheten och inte är privata kostnader. Vi kontrollerar alltid om kostnaden är avdragsgill eller inte enligt Skatteverkets regler men vi gör alltid bedömningen att kostnaden är företagets kostnad.

Du kan få tillbaka moms

I de flesta fall kan man få tillbaka moms för avdragsgilla kostnader och i vissa fall för kostnader som inte är avdragsgilla så som representationskostnader. 

Det här behöver du för att få tillbaka moms

För att få rätt att ta upp och få tillbaka moms som du har betalat i din verksamhet krävs följande:

 • Kvitto eller faktura i original där momsbelopp eller % framgår
 • Kvittot ska vara på företagets namn om det är gäller inköp över 4 000 kr
 • Fakturan ska alltid vara på företagets namn. Vissa undantag finns när det gäller enstaka utlägg som anställda gör för företagets räkning. Exempel på det är billjet för resor eller hotellbokningar som brukar kopplade till en person.

Vi kan inte bokföra moms om vi inte har bild på originalfakturan eller originalkvittot som visar momsen.

Se upp för autogiro, påminnelser och inkasso

Många gånger vill vi betala via autogiro, det gör livet enklare. Problemet är att många leverantörer inte skickar en faktura eller ett kvitto till dig. Tänk på att du behöver fakturan eller kvitto i original för att ta upp och få tillbaka moms.

Något liknande händer med påminnelsefakturor eller inkassokrav. Dessa brukar endast visa ursprungsbelopp och extra avgifter men de visar ingen moms. Då kan du endast göra avdrag för kostnaden men momsen missar du.

Vi kan inte bokföra moms om vi inte har bild på originalfakturan eller originalkvittot som visar momsen.