Arkivering

Arkivering

Arkivering Huvudregeln är att arkiveringen av material ska göras på ett överskådligt sätt och att materialet ska vara lättåtkomligt. Här ger vi information samt tips om vad som ska arkiveras, hur du kan arkivera material, och hur länge du ska arkivera material.  Vad...

Rutiner för bokföring och löneadministration

Rutiner för bokföring och löneadministration    för bokföring Som redovisningsbyrå ansvarar vi för att ditt företags bokföring och redovisning följer god redovisningssed. Vad god redovisningssed innebär är att lagar, regler och viktiga rekommendationer följs. Vi...