För att erbjuda våra tjänster på bästa möjliga sätt har vi datum för inlämning av material för bokföring och löneadministration. 

Vi bokför varje månad

Oavsett om du redovisar moms månad, kvartal, eller år gör vi bokföringen varje månad. Det finns bara fördelar med månadsbokföring och vi listar några av dem här:

  • Du kan följa företagets ekonomi löpande, inte varje kvartal eller år. Det hjälper dig att justera priser, minska kostnader, och planera bättre löpande under året.
  • Det är lättare att upptäcka eventuella fel och åtgärda dem i tid
  • Vi kan hålla kontakt med dig löpande under året för att stödja dig i din verksamhet
  • Du kan få information om moms och skatter i god tid vilket hjälper dig att planera inför utbetalningarna till Skatteverket

Datum för inlämning av bokföringsmaterial

Material för varje månad ska lämnas in den 10:e nästkommande månad. Exempel: Material för januari ska lämnas in till oss senast den 10e februari.

Datum för inlämning av information för löneadministration

Information om löner, semester, förskott eller annat som rör utbetalning av löner ska lämnas in till oss senast den  15e varje månad. Exempel: Information om löner som ska betalas ut den 25e januari ska lämnas in till oss senast den 15e januari.