Körjournal, bilförmån och drivsmedelsförmån

Mar 30, 2020Bokföring

Körjournal

En körjournal är en historisk rapport som visar hur en bil har använts. Körjournalen är viktig för att bestämma om den som kör bilen behöver betala förmånsskatt för att använda bilen privat.

 

Förmånbeskattning vid privat användning av bilen

Utgångspunkten är att man ska betala skatt och företaget ska beräkna arbetsgivaravgifter om man använder företagets bil för privata körningar, detta kallas för bilförmån. Privata körningar avser även resan mellan bostaden och arbetsplatsen. Förmånsbeskattning gäller även för förbrukning av drivmedel som betalas av företaget vilket kallas för drivmedelsförmån.

Det är företagaren eller företaget som ska bevisa att bilen inte har används privat eller att drivmedlet inte har förbrukas vid privata körningar.  Om företagaren eller företaget inte kan bevisa att bilen inte har körs privat blir den person som har använt bilen förmånsbeskattad för användningen av bilen i sin helhet. Om det gäller drivmedel då blir den som har kört bilen förmånsbeskattad för hela drivmedelskostnaden. Därför är det viktigt att föra en körjournal.

 

Körjournalens innehåll

En körjournal bör ha följande information:

  • Mätarställning vid årets början
  • Datum/klockslag för resan
  • Mätarställning vid resans början och slut
  • Adress vid resans start och avslut
  • Plats/Företag/Person som har besökts
  • Syfte med resa
  • Information om tankning som antal liter och totalpris
  • Information om vem som har kört bilen

För att körjournalen ska anses som fullständig ska all ovanstående information vara med i körjournalen. Informationen ska fyllas i för varje körning/resa även om det är privatkörning. Ofullständig information kan leda till förmånsbeskattning.

 

Körjournalen gäller för elbilar också

Så länge en bil tillhandahålls av företaget och drivmedlet betalas av företaget uppstår en förmån för privat användning oavsett vilken bil man använder. Om bilen är en elbil och företaget betalar för elen ska drivmedelsförmån betalas.

 

Manual eller digital körjournal

Det finns inget krav på hur körjournalen förs, det viktiga är att man har en körjournal för att visa hur bilen används. Vi på EasyWays har skapat en mall för att föra en manuell körjournal som du kan ladda ner på den här sidan. Du kan också använda egen mall under förutsättning att den innehåller alla punkter som krävs. Det finns också en rad appar och elektroniska körjournaler. Du kan välja ett sådan alternativ enligt dina behov och villkor.

Om du väljer en app eller en elektronisk körjournal se till att du kan skriva ut en rapport som du kan skicka till oss.

 

Kan man slippa att föra körjournal?

Om du har ett tjänstebil som företaget betalar bilförmån för och du betalar för drivmedel med egna pengar behöver du ingen körjournal. Men om företaget betalar drivmedel ska man redovisa att drivmedlet inte har förbrukats för privata körningar och därför ska du föra körjournal. 

Om du vill få bilersättning från företaget för drivmedel du har betalat med egna pengar behöver du också körjournal.

 

Drivmedelsförmån eller bilersättning? Vi reder ut det

Om företaget betalar för drivmedel oavsett om det är bensin, diesel, eller el, blir det drivmedelsförmån. Förmånen beräknas till marknadsvärdet x 1.2. Om du kör med din egen bil och drivmedlet betalas av företaget beräknas förmånen till marknadsvärdet.

Vad är bilersättning då? 

När du använder en förmånsbil eller privatbil för tjänsteresor och du betalar för all drivmedel med egna pengar, då kan du få en skattefri ersättning från företaget. Ersättningen kallas för bilersättning.

Om du kör en förmånsbil kan du få 6,5 kr per mil om bilen går på diesel, och 9,5 kr per mil om bilen går på något annat än diesel (t.ex bensin, el, eller etanol). Om du kör med din privata bil kan du få 18,5 per mil oavsett vad bilen använder för drivmedel.  

För att få bilersättning behöver du också föra körjournal för att visa användningen av bilen för tjänsteresor.

 

Vi behöver körjournaler från dig för bokföringen

Vårt mål är att hjälpa dig att följa alla lagar och regler så att ditt företags bokföring håller en hög kvalitet. Om företaget har en tjänstebil kollar vi tillsammans med dig hur bilen ska disponeras och vem som ska förmånsbeskattas för bilens användning.

Om företaget betalar drivmedel (bensin, diesel, el, eller etanol) behöver vi en körjournal från dig som visar hur drivmedlet har förbrukas med syfte att beräkna drivmedelsförmån. Om vi inte får in en körjournal är vår utgångspunkt att du för en körjournal och att bilen inte används privat.

Om du betalar drivmedel med egna pengar och vill få bilersättning behöver vi också en körjournal.

 

Vi debiterar extra för beräkning drivmedelförmån

Att beräkna drivmedeförmån brukar ta tid. Därför debitterar vi extra enligt gällande timpris.

 

Spara alltid körjournaler

Körjournaler utgör bokföringsmaterial, därför ska du spara dessa tillsammans med resten av ditt bokföringsmaterial.

 

Du kan ladda ner vår mall för körjournal

Om du inte använder en app för körjournal eller elektronisk körjournal kan du använda vår mall för körjournal som du kan ladda ner här.

 

Ladda ner körjournalsmallen i PDF

Ladda ner körjournalsmallen i Excel

Ladda ner körjournalsmallen med exempel