Ansvar

Vårt ansvar

Som redovisningsbyrå ansvarar vi för att skapa underlag för löneutbetalning till anställda och lönebesked enligt gällande regelverk. Underlaget skapas utifrån den information som vi får från dig som arbetsgivare. Vi ansvarar också för att göra vårt arbete och lämna deklarationer till myndigheter i tid.

EasyWays har vid varje tidpunkt en ansvarsförsäkring 

 

Ditt ansvar som arbetsgivare

Enligt gällande regelverk är arbetsgivaren som ansvarar för anställdas lön och övriga arbetsförhållanden.

Anställningsavtal och arbetsvillkor

Vi rekommenderar att du som arbetsgivare tecknar anställningsavtal vid varje anställning och är uppdaterad med all nödvändig information kring gällande regler kring arbetsvillkor så som semester, försäkringar, med mera. 

Vårt ansvar

Som redovisningsbyrå ansvarar vi för att skapa underlag för löneutbetalning till anställda och lönebesked enligt gällande regelverk. Underlaget skapas utifrån den information som vi får från dig som arbetsgivare. Vi ansvarar också för att göra vårt arbete och lämna deklarationer till myndigheter i tid.

EasyWays har vid varje tidpunkt en ansvarsförsäkring 

 

Ditt ansvar som arbetsgivare

Enligt gällande regelverk är arbetsgivaren som ansvarar för anställdas lön och övriga arbetsförhållanden.

Anställningsavtal och arbetsvillkor

Vi rekommenderar att du som arbetsgivare tecknar anställningsavtal vid varje anställning och är uppdaterad med all nödvändig information kring gällande regler kring arbetsvillkor så som semester, försäkringar, med mera.