Lönerapport

När månaden är slut behöver vi information om dina anställdas arbetstider samt om de omständigheter som påverkar deras löner. Det som vi behöver veta är följande:

  • Arbetade timar under månaden (Behövs inte vid månadslön)
  • Eventuell frånvaro och typ av frånvaro (ex, semester, obetald frånvaro, VAB)
  • Eventuella sjukdagar
  • Utbetalt förskott
  • Förmåner som påverkar lönen

Lönerapporten ska skickas till oss senast den 10e varje månad

När månaden är slut behöver vi information om dina anställdas arbetstider samt om de omständigheter som påverkar deras löner. Det som vi behöver veta är följande:

  • Arbetade timar under månaden (Behövs inte vid månadslön)
  • Eventuell frånvaro och typ av frånvaro (ex, semester, obetald frånvaro, VAB)
  • Eventuella sjukdagar
  • Utbetalt förskott
  • Förmåner som påverkar lönen

Lönerapporten ska skickas till oss senast den 10e varje månad