Orolig över skatten? Här kommer två tips för att vara lugn

Sep 23, 2019Ekonomi

Det är inte ovanligt att se företagare oroa sig när det är dags att betala skatter, det kan vara moms, personalrelaterade skatter, eller bolagsskatt. Anledningen till det är att företagare vet inte hur mycket de ska betala in eller att de tycker att beloppen att betala är för höga. Men, ska man som företagare verkligen vara orolig för skatterna vi betalar? Svaret är nej.

Skatterna vi betalar som företagare, vare sig det är personalrelaterade skatter, bolagsskatt, eller moms varierar inte. De är faktiskt fastställda på förhand av regeringen. Det vill säga att man alltid kan räkna fram hur mycket skatt som ska betalas eftersom procentbeloppen företag betalar i skatt ändras inte från en dag till en annan. Med lite planering och uppföljning kan man komma runt oroligheten över skatter. Här kommer det två tips:

Tips nummer 1: Ha koll på bokföringen

Genom att ha en löpande uppföljning av bokföringen under året kan man se momsskulden, arbetsgivaravgifter och personalskatt att betala. Man kan också se ett förväntat resultat och beräkna skatten på det. Detta är enklare i ett AB då bolagsskatten är 22%. I en enskild firma eller ett handelsbolag är beräkningen lite mer komplicerad men den går att göra också.

För att följa upp verksamheten behöver du sköta bokföringen löpande under året och om du låter en konsult göra jobbet åt dig rekommenderar jag be om en månatlig rapportering. Då kan man löpande få en hum över hur mycket som ska betalas i skatter.

Läs också: 3 skäll till varför du bör ha en ordnad bokföring löpande under året

Tips nummer 2: Gör en budget

Det är inte bara ovissheten som gör oss företagare oroliga. Många upplever också att skatterna är för höga. Ett sätt att komma runt detta bekymmer är att budgetera. Om man har en budget där man uppskattar intäkterna, kostnader, och när pengarna kommer in och ut (likviditetsbudget), då kan man också budgetera skatterna. Med en klar bild på kostnaderna inklusive skatter kan man justera prissättningen så att intäkterna täcker alla kostnader och skatter och lämnar en vinst också.

Läs också: Tre skäll till varför du ska göra en budget

Med hjälp av en löpande rapporteringen från bokföringen och en budget har man koll på hur mycket skatt som ska betalas och du som företagare ska alltid vara beredd för att betala in den.

Behöver du hjälp med bokföringen eller vill du ha hjälp med att göra en budget? Tveka inte kontakta oss

 

Bild av: Sabine Peters på kredite.org