Personuppgiftbehandlingar

I tabellen ser du hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftbehandling Syfte med behandling Kategorier av personuppgifter Kategorier av registrerade Rättslig grund Lagringstid
Besök på vår hemsida Analys, uppföljning, och marknadsföring Cookie, IP-adress Hemsidebesökare Intresseavvägning 1 till 365 dagar
Anmälan till aktiviteter Leverera tjänst Kontaktuppgifter Användare, kunder Avtal Avtalstid plus 1 år
Kontakt via telefon, chat Upprätthålla kontakt Kontaktuppgifter Alla kategorier Intresseavvägning, samtycke samt avtal 2 år
Kontakt via mail och sociala medier Upprätthålla kontakt Kontaktuppgifter Alla kategorier Intresseavvägning, samtycke samt avtal 5 år
Anmälan till nyhetsbrev, och marknadsföring Utskick av nyhetsbrev, samt marknadsföring E-postadress Alla kategorier Samtycke Fram till dess att samtycke återkallas
Köp av tjänst/vara Leverera tjänst/vara Kontaktuppgifter, faktureringsadress Kunder Avtal Avtalstiden samt lagkrav
Leverantörsreskontra Köpa tjänst/vara Faktureringsadress Leverantörer Avtal Avtalstiden samt lagkrav