Priser

Vårt mål är att erbjuda fast pris till alla våra kunder för bokföring- och redovisningstjänster. Det gör att du som kund vet vad du betalar och vad du får ut av det. Vi kan inte lista våra fasta priser här för att de ges till varje kund beroende på företagets unika egenskaper och omfattning på arbetet. 

Utöver fasta priser erbjuder vi följande priser:

Timpris

690 kr/tim – grundpris

790 kr/tim för rådgivning (budget, prissättning, skatteplanering, verksamhetsplanering, affärsutveckling)

790 kr/tim för inkomstdeklarationer

 

Löneadministration

159 kr/lönebesked och månad

690 kr/arbetsgivarintyg

179 kr/anställningsavtal

Årsredovisning och deklarationer

Bokslut, årsredovisning, och deklarationer ingår vanligtvis i alla våra redovisningspaket med fast pris. Om du behöver hjälp med bokslut och årsredovisning och vi har inte gjort bokföring, eller, om du har timpris hos oss erbjuder vi följande pris:

4 999 kr/bokslut i enskild firma. Det ingår bokslut och deklaration av NE-blankett. Priset omfattar högst 8 timmars arbete. Extra arbete debiteras separat.

7 790 kr/bokslut i AB. Det ingår bokslut, årsredovisning och deklaration. Priset omfattar högst 10 timmars arbete. Extra arbete debiteras separat.

990 kr/K10 och bolag. Priset omfattar 1 timmes arbete. 

Tillägg till fasta priser

690 kr/tim vid kontroll av myndigheter

790 kr/tim vid hjälp under revision av bokslut 

16 kr/verifikation för varje ytterligare verifikation utöver avtalat antal verifikationer

345 kr för begäran av material vid ofullständig inlämning av material  

Alla priser är exklusive moms