Våra priser

Vi erbjuder alltid fast pris. Med fast pris vet du vad du ska betala varje månad. Det gör att du slipper överraskningar, kan planera din månadkostnad, och du kommer alltid att veta vad du får för dina pengar. 

Övriga priser

Löpande bokföring och redovisning

525 kr/tim

Ärendehantering och utredningar

525 kr/tim

Bokslut och årsredovisning

595 kr/tim

Löneadministration per anställd

159 kr/st

Alla priser är exklusive moms

Låt oss kontakta dig

Ge oss möjlighet att berätta hur vi kan hjälpa dig att få en bättre ekonomisk administration