Så här rapporterar du löner

Mar 30, 2020Lön

För att du och dina anställda ska få rätt lön behöver vi information som kan påverka lönen. I den här guiden hittar du information om vad som ska rapporteras och hur du kan göra det, vi svarar också på några vanliga frågor.

Det här ska du rapportera
  • Arbetade timar under månaden som lönen avser (Behövs inte vid månadslön)
  • Eventuell frånvaro och typ av frånvaro (ex, semester, obetald frånvaro, VAB)
  • Eventuella sjukdagar
  • Utbetalt förskott
  • Förmåner som påverkar lönen
Se till att rapporten är korrekt

I och med att löner deklareras till Skatteverket och de påverkar hur mycket skatt varje anställd betalar är det viktigt att din rapport är så korrekt som möjligt för att undvika rättelser.

Tänk på att Skatteverket betalar inte tillbaka personalskatt.

Skicka rapporter i tid

Du ska skicka lönerapporter innan den 15e dagen i månaden som lönen ska betalas ut. 

Rapportera löner via mejl

Du kan rapportera löner via mejl 

Låt dina anställda rapportera sina tider

Du och dina anställda kan rapportera sina tider själva. Då behöver du skaffa en licens i Fortnox för varje anställd. Det sparar tid och gör ditt arbete mycket smidigare. 

Du kan kontakta oss och vi hjälper dig att aktivera licensen. 

Hur ser processen för löneutbetalningen ut?

1

Du rapporterar löner till oss antingen via mejl eller direkt i Fortnox om du och dina anställda har licens för lönerapportering. 

2

Mellan den 17e och den 21a varje månad skapar vi skapar lönebesked för dig och dina anställda. Varje person som får lön kommer åt sina lönebesked antingen i Fortnoxappen eller genom att logga in på Fortnoxs webbplats.

Vi lägger upp alla lönebesked i Oxceed om du inte har licens för lönemodullen i Fortnox. 

3

Vi infomerar dig om hur mycket du och dina anställda ska få utbetalt på banken

4

Samtidigt som vi skapar lönebesked skickar vi in arbetsgivardeklarationer. Vi informerar dig då hur mycket du ska betala till Skatteverket och när. 

Vad händer om min rapport har fel?

Om du eller någon anställd råkar rapportera en felaktig uppgift ska detta rättas till. Om du rättar till informationen innan vi skapar lönebesked är det inget problem. Om vi har skapat lönebesked då kommer rättelsen att visas i nästa månads lönebesked. 

Tänk på att Skatteverket inte betalar tillbaka personalskatt. 

Kan man rätta till en arbetsgivardeklaration?

Ja, det kan man göra.

Du ska vara uppmärksam på att Skatteverket inte betalar tillbaka och ändrar deklarerad personalskatt. Om du råkade deklarera mer lön till en anställd och dragit av mer personalskatt än vad du behövde göra får du inte tillbaka mellanskillnaden. Då uppstår det en skuld från din anställd till dig och detta kan regleras i nästkommande löner. 

Skatteverket betalar tillbaka överbetalda arbetsgivaravgifter.