Rutiner för bokföring och löneadministration

Feb 13, 2019 | 0 comments

 

 för bokföring

Som redovisningsbyrå ansvarar vi för att ditt företags bokföring och redovisning följer god redovisningssed. Vad god redovisningssed innebär är att lagar, regler och viktiga rekommendationer följs. Vi ansvarar också för att göra vårt arbete och lämna deklarationer till myndigheter i tid.

EasyWays har vid varje tidpunkt en ansvarsförsäkring 

 

 

Ditt ansvar som företagare eller företagsledare

Enligt gällande regelverk är det företagaren i enskild firmor och handelsbolag samt styrelsen i aktiebolag som oftast har det yttersta ansvaret för bokföringen och redovisningen gentemot myndigheter. Detta innebär att du som företagare eller företagsledare är ansvarig för ditt företags bokföring och redovisning trots att du anlitar någon annan för att sköta det arbetet.

Vi arbetar därför för att informera dig om vad som händer i ditt företag och hålla dig uppdaterad om inlämningsdatum, nya regler och andra saker som du behöver veta vad gäller bokföring och redovisning. Dock rekommenderar vi att du på egen hand skaffar information och kunskap om lagar och regler som är ditt företag omfattas av. 

 

Låt oss kontakta dig

Ge oss möjlighet att berätta hur vi kan hjälpa dig att få en bättre ekonomisk administration