Ska du anställa? Det här ska du tänka på

May 26, 2020Lön

Om det är dags att anställa personal är det oftast en bra signal. Det betyder att verksamheten växer och anställd personal bridrar ofta till ännu mer tillväxt. Dock innebär en anställning ett ansvar framförallt gentemot din anställd men också gentemot myndigheter. I den här guiden ger vi dig information och några råd kring vad du ska tänka när du anställer personal.   

Skriv alltid ett anställningsavtal

Det är det bästa sättet du kan reglera alla villkor mellan dig och din anställd. Dessutom är du skyldig att ge din anställd skriftlig information om arbetsvillkoren senast en månad efter jobbet startar. Ett anställningsavtal ska visa följande:

 • Arbetsgivarens och den anställdas namn och adress.
 • Tillträdesdag.
 • Var den anställda ska utföra arbetet. Om den anställda inte ska ha någon speciell arbetsplats bör du förklara detta.
 • Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel. Om befattningen är speciell kan du komplettera med en utförlig befattningsbeskrivning.
 • Vilken anställningsform det gäller – tillsvidare, för en begränsad tid eller provanställning.
 • Om det är en tillsvidareanställning ska de uppsägningstider som gäller finnas med, eller också hänvisar du till LAS eller kollektivavtalet.
 • Om det är en anställning för begränsad tid ska anställningens slutdag framgå (eller andra villkor för att anställningen ska upphöra).
 • Om det är en provanställning ska prövotiden framgå.
 • Ingångslön och andra förmåner (till exempel fri bil och friskvård).
 • Hur ofta lönen ska betalas ut och vilka löneperioder (avstämningsdagar) som gäller.
 • Normal arbetstid. Längden på en normal arbetsdag eller arbetsvecka.
 • Villkor för semester och eventuell förskottssemester.
 • Om arbetsgivaren är ansluten till något kollektivavtal.
 • Villkor för utlandsjobb om stationeringen avses vara längre än en månad. Informationen ska du lämna före avresan.
 • Vilka försäkringar du som arbetsgivare ska teckna för din anställda, både avtalsförsäkringar och eventuella andra försäkringar.

Källa: verksamt.se

Timlön eller månadslön

En av de viktigaste aspekterna i en anställning är lönen. Du behöver bestämma om du ska betala en fast månadslön eller per timme. Tänk på att både månadslönen och timlön ska anges exklusive semesterersättning eller andra förmåner och i bruttobelopp, dvs, innan skatt.

Semester och semesterlön är viktiga

Enligt lag har din anställd till semester och semesterlön eller semesterersättning. Det går inte att avtala bort det. 

Semesterlön är den lön den anställde har rätt till när hen tar sin semester. Semesterlönen för anställda med fast månadslön brukar vara samma lön plus ett tillägg. Anställda utan månadslön ska få 12% av den ackumulerade bruttolönen som semesterlön.  Semesterersättning är den ersättning en anställd får om anställningen vara i mindre än tre månader eller när anställningen avslutas. 

Många arbetsgivare betalar semesterersättning i samband med lön men det är oftast fel. Man kan endast betala semesterersättning i samband med löneutbetalningen när anställningen varar i mindre än tre månader.