Sortering av underlag

När du lämnar in underlag till oss för bokföringen ska dessa vara sorterade på ett speciellt sätt. Här ger vi olika anvisningar som du behöver tänka på vid inlämning av material.

Momsredovisningperioden påverkar sorteringen

Momsredovisningsperioden bestämmer när momsen på fakturor bokförs, dvs, om momsen bokförs på datumet då fakturan fås eller skickas, oftast, fakturadatum eller på datumet då fakturan blir betald. Det finns två redovisningsperioder som är faktureringsmetod och kontantmetod (bokslutsmetod).

Du valde momsredovisningsperiod när du registrerade företaget. Om du inte vet eller kommer ihåg vilken redovisningsperiod ditt företag har hittar du denna information under Företagsinformation på Mina Sidor när du loggar in på Skatteverkets webbplats.

Se till att lämna in samtliga underlag 

Att du lämnar in samtliga underlag gör att din bokföring kan presentera riktiga siffror och därmed får du en korrekt översikt av ditt företags ekonomi. 

Faktureringsmetod

Om ditt företag har faktureringsmetod som redovisningsmetod ska fakturor samt momsen bokföras på datumet då fakturan fås eller skickas. Sedan bokför man betalningen på betalningsdatumet. Detta innebär att en faktura bokförs två gånger, när den fås eller skickas samt när den betalas.

Det här ska du lämna in

  

 • Bankkontoutdrag för månaden som ska bokföras
 • Leverantörsfakturor som ficks under månaden
 • Kundfakturor som skickades till kunder under månaden
 • Dagskassarapport vid kassaförsäljning
 • Kvitton samt andra underlag för övriga utgifter eller inbetalningar
 • Sortera alla underlag i datumordning
 • Se till att lämna in samtliga underlag

Kontantmetod (bokslutsmetod)

Om ditt företag har kontantmetod som redovisningsmetod ska fakturor samt momsen bokföras på datumet betalningen sker. Detta innebär att en faktura bokförs endast en gång.

Vid årsbokslut ska dock alla obetalda leverantörs- samt kundfakturor bokföras och momsen bokförs också.

Det här ska du lämna in

   

 • Bankkontoutdrag för månaden som ska bokföras
 • Leverantörsfakturor som betalades under månaden
 • Kundfakturor som inbetalades av kunder under månaden
 • Dagskassarapport vid kassaförsäljning
 • Kvitton samt andra underlag för övriga utgifter eller inbetalningar
 • Sortera alla underlag i datumordning
 • Se till att lämna in samtliga underlag