Starta Eget – del 2 – Affärsplanen

I förra artikeln skrev vi lite om affärsidén och varför man ska ha något sådan när man startar eget. I den här artikeln ska vi gå vidare till nästa steg som är att få ner affärsidén på papper i en affärsplan. Affärsplanen kan beskrivas som rutten man ska följa i företaget. Den visar vart man ska, vilken väg man ska ta och vad som kan dyka upp på vägen så att man är beredd. Många företagare startar sina företag utan en nerskriven affärsplan och många klarar sig på marknaden. Men vägen blir mycket enklare om man har försökt att förutse vad som kan hända i en snar framtid eller senare. Dessutom löper man alltid risken att begå kostsamma och tidskrävande misstag utan en affärsplan.

Det finns två enkla skäl till varför man ska skriva en affärsplan. För det första är affärsplanen ett hjälpmedel för dig själv som företagare. Den hjälper dig först och främst att fundera om du överhuvudtaget ska starta eget eller inte och om du väljer att starta eget så är affärsplanen en vägledning för dig som ska visa dig vilka steg du ska ta och hur du kan undvika risker. För det andra är affärsplanen en förutsättning när man ska söka finansiering hos en bank eller ett riskkapitalbolag. I detta avseende är det viktigt att skriva affärsplanen med hänsyn till vem man ska skriva den till. Ska man bara ha affärsplanen för sig själv kan man skapa en enkel version, ska man ansöka om lån hos banken då är det bäst att framhäva mer siffror i affärsplanen för att visa att det ska vara lönsamt att driva företaget, ska man söka riskkapital då är det bäst att framhäva ens kapacitet att driva företaget, ens egenskaper som entreprenör och visionen för företaget.

Det kan låta lite komplicerad att skriva en affärsplan men det är faktiskt väldigt enkelt särskilt när man ska skapa en enkel version för sig själv. Man kan se affärsplanen som ett frågeformulär. Det finns ett antal färdiga mallar ute på nätet som man kan använda sig av om man vill göra det enkelt för sig men det går också att skapa en egen mall. Dock måste finna grundläggande punkter följa med oavsett vilken form av mall man ska använda. Detta måste ingå i din affärsplan:

 • Affärsidén: Här definierar du din idé samt beskriver varför den är lönsam
 • Kunder: I det här avsnittet ska du beskriva vilka dina kunder är, var de finns, och hur du ska nå dem.
 • Marknad: Du kan beskriva hur just din marknad ser ut Du kan lägga till information om konkurrensen och hur du ska sticka ut i marknaden.
 • Hur du ska sälja din tjänst/produkt: Det är viktigt att du beskriver här vad som ingår i din försäljningsprocess, vad du behöver för att sälja och hur du säljer.
 • Marknadsföring: Mycket viktigt! Här ska du beskriva hur dina kunder ska ta reda på att du finns. Många företag säljer inte mycket på grund av en dålig marknadsföringsstrategi.
 • Ekonomi: Här ska du skapa en budget för det första året eller de två första åren i ditt företag.
 • Om din tjänst/produkt: Ägna lite tid här åt att beskriva din produkt eller tjänst, vad som behövs för att producera den samt vem gör vad i produktionen.
 • Riskanalys: Här talar vi om en enkel SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter, och hot) som rör ditt företag.

Ovanstående punkter ska ingå i en grundläggande affärsplan, ska man skriva en affärsplan för banken, ett riskkapitalbolag, eller andra intressenter kan man lägga till andra avsnitt där du kan berätta mer om dig själv, ditt nätverk, och val av företagsform.

Gillade du artikeln?

Gilla och dela artikeln med dina vänner

[fblike]

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information och tips om

[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#f5851e”]

 • Företagsformer
 • Marknadsföring
 • Skatteregler
 • Bokföring och redovisning
 • Och mycket annat

[/su_list]Edit Form