Tre skäl till varför du ska göra en budget

Sep 9, 2019Ekonomi

Budget är inte ett populärt ord bland företagare och därför underskattas fördelarna med att göra en budget. I den här artikeln ska jag ge 3 viktiga skäll till varför man ska ägna en tid åt att göra en budget för ditt företag.

Vad är en budget?

Enkelt sagt är budget en prognos av ditt företags framtida kostnader och intäkter. I budgeten tar man upp alla de kostnader som man uppskattar verksamheten ska ha under året. Vanliga kostnader är lokaler, försäkringar, personalkostnader, telefon, marknadsföring, med flera. I budgeten tar man också upp hur mycket försäljning som uppskattas i verksamheten. Det som är komplicerat ibland är att man vet vad man ska ha i kostnader men det är svårt att veta hur mycket företaget ska sälja. Dock ska man försöka göra en uppskattning av förväntade intäkter.

Varför ska man göra en budget?

 

1. För att ha en överblick över intäkter och kostnader

 Det är inte samma sak att ha siffror i minnet som att ha siffror på papper. Du kanske vet hur mycket du betalar i hyra, telefon, material och annat men det är osannolikt att hjärnan gör en snabb beräkning över utgifternas totalsumma samtidigt som den beräknar hur mycket är moms och när i månaden man ska betala fakturor. Det bästa är att ha allt på svart och vitt. Då slipper du beräkna fel. Om du vet hur mycket du har i kostnader vet du också hur mycket du måste sälja för att verksamheten ska gå runt. Genom att ha överblick över ekonomin kan man också dra ner på kostnader som är för höga eller man kan göra tvärtom genom att lägga på mer pengar för viktiga utgifter såsom marknadsföring.

2. För att göra en rätt prissättning

 Om du inte vet vilka kostnader företaget har vet du inte heller hur mycket som behöver säljas eller om din prissättning är rätt. Många företagare upplever att de har många kunder, fakturerar bra, arbetar för mycket men samtidigt ser de att intäkterna inte täcker alla kostnader eller att de inte tjänar det de önskar. En orsak till det här fenomenet är att man förmodligen har en ineffektiv prissättning vilket i sin tur kan bero på att man inte har ägnat tid åt ett budgetarbete.

 

 3. För att sätta mål

 Det är bevisat att de företag som är mest effektiva i sin försäljning är de som har definierade mål att arbeta mot. Om du som företagare vet vilka kostnader företaget ska ha vet du också hur mycket du behöver sälja. Men du kan sätta högre försäljningsmål än så för att ha intäkter för till exempel framtida expanderingar, investeringar, eller planerade vinster. Om du har ett mål för din försäljning kan du använda mer resurser för marknadsföring eller för att anställa fler säljare o.s.v. Det vill säga att du kan arbeta med din budget löpande under året för att se vilka kostnader som genererar intäkter och ändra beroende på dina mål.

Behöver du hjälp med ekonomistyrningen av ditt företag och budgetering, ta kontakt med oss och vi hjälper dig.